Logo Packy Advertising
CI & Logotyp

BVS

BRATISLAVA | Ročná správa 2012 a 2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úspešný dizajn Ročnej správy BVS vytvorený v roku 2013 bol základom pre prácu na jej ďalšom vydaní v roku 2014. Jemný redizajn, zmena farebnosti a obohatenie o originálne skice vodárenských objektov. Ostali zachované vlny ako leitmotív spoločnosti, ktorá sa stará o vodu a jej distribúciu. Prehľadnosť a čistota layoutu napomáhajú čitateľnosti a porozumeniu.
BVS